Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej

Z głębokim żalem i smut­kiem przyjęliśmy wia­domość o śmierci pani dr Jolanty Wojt­kow­skiej
Z żalem zawia­da­miamy o śmierci dr Jolanty Wojt­kow­skiej, wie­lo­let­niej pra­cow­nicy IBJ, IPJ i NCBJ, kie­row­nika cyklo­tronu C-30. ----

Pożegnanie dra Jerzego Kubowskiego

"Żegnamy Człowieka o wielkiej wiedzy, ogromnych kompetencjach zawodowych i dużym doświadczeniu, a także osoby o horyzontach intelektualnych wykraczających daleko poza obszar uprawianego zawodu" - pisze w swoim wspomnieniu o dr. Kubowskim pan Janusz Jaroszewicz. ----

Zmarł śp. Eugeniusz Grabowski

Pogrzeb odbędzie się 03.09.2021 r. w piątek o g. 11.50 w Kościele Murowanym przy Cmentarzu Bródnowskim. ----

Zmarł śp. prof. Andrzej Marcinkowski

Zdjęcie prof. Andrzeja Marcinkowskiego
W sobotę, 29 maja 2021 zmarł prof. dr hab. Andrzej Marcinkowski. Msza żałobna zostanie odprawiona 7 czerwca 2021 o godz. 15.00 w kościele Św. Wawrzyńca na Woli. ----

Zmarł śp. Arkadiusz Chłopik

Arkadiusz Chłopik
Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że zmarł  śp. Arkadiusz Chłopik, pracownik zakładu TJ2 (Departament Aparatury i Technik Jądrowych). ----

Strony