Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Śp. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot

11 lutego 2020 zmarł prof. dr hab. n. med. Zbigniew Szot. W latach 1950-1951 lekarz wojskowy w Krośnie Odrzańskim. Od 1955 roku związany z Instytutem Badań Jądrowych w Warszawie, gdzie od 1958 roku kierował Pracownią Metabolizmu Radionuklidów. ----

Śp. dr Bohdan Mariański

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 8 lutego zmarł wieloletni zasłużony pracownik NCBJ dr Bohdan Mariański. Msza św. Pogrzebowa odbędzie się dnia 15 lutego 2020 o godz. 11:30 (sobota) w Kaplicy przy Cmentarzu Katedralnym w Łowiczu. ----

Zmarł prof. dr hab. Andrzej Maria Murasik

Dn. 27 września 2019 roku po długiej chorobie zmarł w Otwocku w wieku 88 lat prof. dr hab. Andrzej Maria Murasik Długoletni pracownik naukowy Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. ----

Zmarła Genowefa Fajkowska

Zmarła Genowefa Fajkowska
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 23.07.2019 zmarła w wieku 65 lat nasza Koleżanka, długoletni i ceniony pracownik Służby Technicznej mgr inż. Genowefa Fajkowska. Pracę w Świerku rozpoczęła 16.09.1985 r. ----

Pożegnanie Dyrektora Jerzego Kozieła

Zmarł Jerzy Kozieł
14 lipca 2019 r. zmarł pan Jerzy Kozieł od kilkudziesięciu lat związany z naszym ośrodkiem. Zakończył pracę w NCBJ jako Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Radiologicznej Ośrodka Świerk. Zmarłego, który na zawsze zapisał się w pamięci starszych pracowników, wspomina Janusz Jaroszewicz, zastępca dyrektora Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych. ----

Strony