Menu odnośników dodatkowych

Odeszli

Zmarł prof. dr hab. Wojciech Królikowski

prof. dr hab. Wojciech Królikowski
Z żalem infor­mu­jemy, że dn. 29 kwiet­nia 2019 r. zmarł prof. dr hab. Woj­ciech Kró­li­kow­ski – wybitny fizyk zwią­zany z naszym insty­tu­tem, czło­nek rze­czy­wi­sty Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Dla wielu, wielu roczników studentów fizyki Profesor Królikowski był autorem wraz z Wojciechem Rubinowiczem podręcznika „Mechanika teoretyczna” wydanego w 1955 roku, który doczekał się aż dziewięciu wydań. A jednak ów legendarny podręcznik to jedynie niewielka cząstka spuścizny Profesora, epizod wczesnego okresu jego błyskotliwej kariery. ----

Wspomnienie o profesorze Eryku Infeldzie

Profesor Eryk Infeld przy pracy
Z ogromnym żalem informujemy o śmierci profesora Eryka Infelda. Zmarł 14 marca 2019 roku. ----

Wspomnienie prof. Zwięglińskiego o dr. Andrzeju Trzcińskim

Zmarł dr Andrzej Trzciński z Zakładu Fizyki Jądrowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych
16 stycznia 2019 roku w nocy z wtorku na środę zmarł dr Andrzej Trzciński z Zakładu Fizyki Jądrowej Departamentu Badań Podstawowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. Miał 65 lat. Kariera naukowa zmarłego była w całości związana z Instytutem. ----

Profesora Romana Żelaznego wspomina Krzysztof Andrzejewski

... Uzyskaliśmy od USA zezwolenie na zakup, ale pod warunkiem, że komputer będzie podlegał częstym inspekcjom amerykańskim, co z kolei wymagało przełamania oporów miejscowych. To się udało i w 1973 roku CYBER 72 stanął w Świerku, w centrum obliczeniowym CYFRONET, którego dyrektorem został prof. Żelazny. Ośrodek liczył ok. 100 osób personelu, razem z Zakładem Obliczeń Reaktorowych. ... ----

Śp. prof. Roman Żelazny

Profesor Roman Żelazny
Niezapomnianą zasługą prof. Romana Żelaznego było doprowadzenie do powstania w kwietniu 1973 roku Środowiskowego Centrum Obliczeniowego CYFRONET, wyposażonego w supernowoczesny wówczas amerykański komputer CDC Cyber 72. Przez wiele lat był jego dyrektorem. ----

Strony