Aparatura do pomiarów spektrometrycznych

Zestaw spektrometryczny składający się z detektora scyntylacyjnego NaJ(Tl) oraz zasilacza wysokiego napięcia i wzmacniacza spektrometrycznego umieszczonego w kasecie typu Euro 3U. Zestaw ten wraz z wielokanałowym analizatorem Tukan8k stanowi kompletny układ pomiarowy do spektrometrii promieniowania jonizującego.

Oferta NCBJ.Detektor scyntylacyjny NaI(Tl)

Detektor scyntylacyjny NaI(Tl)

Parametry

Kryształ NaI(Tl): 2x2”
Fotopowielacz: XP3212B
Energetyczna zdolność rozdzielcza: ≤ 7% for Cs137
  • dzielnik wysokiego napięcia, przedwzmacniacz całkujący i ekran magnetyczny umieszczono w obudowie detektora

 

 


Oferta NCBJ. Zasilacz wysokiego napięcia 1,5 kV

Zasilacz wysokiego napięcia 1,5 kV

Parametry

napięcie wyjściowe: od 0 do 1,5 kV
  polaryzacja dodatnia
prąd wyjściowy: maksymalnie 2 mA
stałość napięcia: ± 0,01% / oC
stabilność w/g obciążenia: ± 0,001%
tętnienia: 0,008% p-p
  • odczyt napięcia na czterocyfrowym wskaźniku

Wzmacniacz spektrometryczny

Parametry

wzmocnienie: 2,5-1500 V/V (regulacja zgrubna i dokładna)
stała czasowa formowania: 0,5; 1; 2; 4 µs
nieliniowość całkowa: ±0,05%
udział szumów: ≤ 8 µV RMS w odniesieniu do wejścia, dla 2 μs formowania i wzmocnienia ≥ 100 V/V
  • akceptacja impulsów dodatnich i ujemnych ze stałą czasu opadania ≥ 40 μs
  • kompensacja biegun-zero (P/Z)
  • bramkowany układ odtwarzania składowej stałej
  • wyjścia unipolarne i bipolarne, amplituda liniowa do 10V

Standard mechaniczny

Wszystkie wyżej wymienione bloki wykonano na płytach 3U x 220 mm i umieszczono w standardowej kasecie EURO 3U.

Kontakt

Dariusz Wolski
tel.: 048 22 718-05-47
e-mail: dariusz.wolski@ncbj.gov.pl

Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy (TJ3)

Oferta NCBJ. Zasilacz wysokiego napięcia 1,5 kV
Oferta NCBJ.Detektor scyntylacyjny NaI(Tl)