System skanowania pojazdów SOWA

SOWA to pierwszy na świecie relokowalny system prześwietlania rentgenowskiego pojazdów zapewniający bezpieczeństwo oraz dużą szybkość i dokładność inspekcji.

System skanowania pojazdów Sowa został opracowany przez zespół naukowców, inżynierów i konstruktorów z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek. Całość części operacyjnej mieści się w kontenerze, który można przewieźć w dowolne miejsce kontroli. Źródłem promieniowania X jest lampa rentgenowska umieszczona na dachu kontenera. W podłodze i ściankach bocznych zlokalizowany jest układ detektorów zapewniających czytelny obraz odwzorowujący detale prześwietlanego obiektu z dokładnością do ułamka milimetra.