Adiunkt - fizyka teoretyczna

Data ogłoszenia: 
3 cze 2019 - 14:30
Termin zbierania ofert: 
5 lip 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko adiunkta - fizyka o specjalności fizyka teoretyczna - w Departamencie Badań Podstawowych.
Przewidywane jest zatrudnienie na dwa lata (z możliwością przedłużenia o 9 miesięcy) i praca w ramach projektu „Wpływ efektów nierównowagowych i termicznych na ewolucję Ciemnej Materii w plazmie Wczesnego Wszechświata” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu SONATA.

Głównym celem projektu jest rozwój metod teoretycznych niezbędnych do obliczeń zmian gęstości i temperatury ciemnej materii oraz badania wpływu efektów nierównowagowych na fenomenologię modeli ciemnej materii.

Lokalizacja: Warszawa (ul. Pasteura 7)

Wymagania:

  • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej (nie wcześniej niż w roku 2012 oraz nie później niż do rozpoczęcia projektu),
  • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teoretycznej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki cząstek lub kosmologii,
  • płynna znajomość języka angielskiego.

Dokumenty:

  • dyplom uzyskania stopnia naukowego
  • życiorys
  • krótki autoreferat naukowy
  • dwa listy rekomendacyjne

Dokumenty należy przesłać na adres: andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl do 5 lipca 2019 roku, z dopiskiem „postdoc”. Podanie powinno być dopełnione przez dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres: andrzej.hryczuk@ncbj.gov.pl

Kontakt:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.