Adiunkt (postdoc) | BP2 (DBP)

Data ogłoszenia: 
9 sty 2024 - 09:15
Termin zbierania ofert: 
20 lut 2024 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt (postdoc)
w Zakładzie Fizyki Teoretycznej
 

Lokalizacja: ul. Pasteura 7, 02-093 Warszawa

2-letnia pozycja typu post-doc w dziedzinie (astro)fizyki cząstek elementarnych w grupie Teorii Cząstek Elementarnych w Zakładzie Fizyki Teoretycznej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • praca w zespole badawczym pod kierunkiem kierownika projektu nad zadaniami związanymi z realizacją grantu
 • przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych dotyczących wyników uzyskanych w projekcie oraz promocja rezultatów badań
 • uczestnictwo w życiu naukowym Zakładu Fizyki Teoretycznej poprzez branie udziału w seminariach badawczych oraz wypełnianie wymaganych czynności administracyjnych

Wymagania:

 • stopień doktora fizyki uzyskany w obszarze fizyki teoretycznej (nie wcześniej niż w roku 2017 oraz nie później niż do rozpoczęcia zatrudnienia w projekcie), 
 • udokumentowane doświadczenie badawcze (publikacje i prezentacje konferencyjne) dotyczące teoretycznej fizyki cząstek elementarnych, astrofizyki cząstek lub kosmologii,
 • płynna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w jedynym z największych w Polsce instytutów badawczych.
 • kontakt z doświadczoną kadrą.
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych.
 • możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów.
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju.

Wymagane dokumenty: 

 • potwierdzenie uzyskania stopnia doktora 
 • cv
 • wykaz publikacji
 • autoreferat, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.)
 • co najmniej dwa listy rekomendacyjne wysłane bezpośrednio na adres:  Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl

Kontakt: dr Sebastian Trojanowski, e-mail:Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl 

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: Sebastian.Trojanowski@ncbj.gov.pl 

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)