Adiunkt | UZ3 (DUZ)

Data ogłoszenia: 
11 sty 2024 - 07:30
Termin zbierania ofert: 
1 lut 2024 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko:

Adiunkt
w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Praca badawcza w zakresie badań materiałów poddawanych naświetlaniu w polu neutronowym (numeryczna i eksperymentalna), w szczególności paliwa TRISO do reaktorów wysokotemperaturowych HTGR.
 • Praca badawcza i wdrożeniowa w zakresie kwalifikacji i oceny jakości paliwa TRISO dla procesu licencjonowania.
 • Udział w projektach wspierających Program Polskiej Energetyki Jądrowej.
 • Praca analityczna w zakresie działalności NCBJ: tworzenie dokumentów i materiałów merytorycznych (raporty, prezentacje, notatki) i organizacyjnych (raporty, sprawozdania itp.), tłumaczenia.
 • Przygotowywanie materiałów do artykułów naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika zakładu UZ3 oraz innych przełożonych w NCBJ.
 • Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującym w Instytucie Regulaminem Pracy.
 • Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej, dyscypliny pracy, przepisów BHP, przeciwpożarowych, zasad ochrony przed promieniowaniem jonizującym.

Wymagania:

 • Stopień doktora w dziedzinie fizyki lub nauk technicznych.
 • Udokumentowana działalność naukowa w zakresie badań materiałów poddawanych naświetlaniu w polu neutronowym, w szczególności paliwa TRISO do reaktorów wysokotemperaturowych HTGR.
 • Potencjał i kompetencje do stworzenia programu badawczego laboratorium badania i kwalifikacji paliwa jądrowego TRISO.
 • Doświadczenie i umiejetność połączenia pracy eksperymentalnej z symulacjami komputerowymi.
 • Umiejętność wykonywania symulacji komputerowych z wykorzystaniem kodu Bison.
 • Znajomość metodologii kwalifikacji i oceny jakości paliwa TRISO dla procesu licencjonowania.
 • Udokumentowany udział lub kierowanie projektami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi.
 • Umiejętności organizacyjne i analityczne w zakresie badań naukowych.
 • Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespołach.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Doświadczenie w pracach badawczych dotyczących reaktorów wysokotemperaturowych (HTGR)

Oferujemy:

 • Kontakt z doświadczoną kadrą. 
 • Dążenie do doskonałości oraz autonomię w zakresie badań, pracę w różnorodnym zespole profesjonalistów. 
 • Możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach międzynarodowych. 
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów. 
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju. 
 • Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego dzięki różnorodności zadań i wyzwań. 
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. 
 • Regularne godziny pracy i przyjazną atmosferę. 
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń socjalnych.
 • Transport zakładowy do NCBJ z Warszawy i okolic (szczegóły: https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/).
 • Dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych. 
 • Praca z najnowocześniejszą technologią w jednym z największych centrów z superkomputerem w Polsce.

 

Kontakt: prof. Mariusz Dąbrowski, mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 14 30

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl

Wymagane dokumenty: 

 • Kopia dyplomu (lub innego dokumentu) potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora  Curriculum Vitae 
 • Wykaz publikacji 
 • Autoreferat naukowy, zawierający opis osiągnięć naukowych kandydata, wraz wykazem publikacji, patentów i wdrożeń, opis innych osiągnięć (wystąpienia konferencyjne, staże, etc.) 
 • Dwa listy z referencjami przesłane bezpośrednio przez autorów listów przed terminem złożenia aplikacji  Wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę 
 • Opis najważniejszych osiągnięć naukowych (max. 2 strony)

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)