Adiunkt | Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Data ogłoszenia: 
15 paź 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
5 lis 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Ochrony Środowiska Departamentu Badań Układów Złożonych.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Krótki opis zadań:

Praca związana z działalnością prowadzoną w Pracowni Analiz Reaktorowych w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska. Wymaga stosowania zaawansowanych technik obliczeniowych do analiz bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych – oceny bezpieczeństwa tych obiektów w zakresie analiz cieplno-przepływowych stanów eksploatacyjnych i awarii projektowych reaktorów jądrowych, analiz zjawisk zachodzących w reaktorach energetycznych, reaktorach badawczych, instalacjach doświadczalnych oraz innych obiektach, rozwoju modeli zjawisk, rozwoju i walidacji narzędzi obliczeniowych. W szczególności wymaga korzystania z technik statystycznych w analizach niepewności i wrażliwości. Konieczne będzie posługiwanie się z metodami obliczeniowymi na klastrach komputerowych. Wymaga znajomości statystycznych metod przetwarzania danych oraz umiejętności programistycznych.  

Wymagania:

 • posiadanie stopnia doktora inżynieryjno-technicznego; 
 • udokumentowana działalność naukowa w zakresie informatyki, mechaniki płynów ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w dziedzinach: metody numeryczne, modelowanie przepływów dwufazowych w reaktorach jądrowych, analiz niepewności oraz czułości układów złożonych; 
 • umiejętności analityczne; 
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole; 
 • umiejętności programistyczne (unix/linux, python, Fortran); 
 • umiejętność wykorzystania komputerów HPC (Torque/Slurm)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie potwierdzona certyfikatem C1

Dokumenty:

 • list motywacyjny
 • kopię dyplomu uzyskania stopnia doktora
 • CV
 • wykaz publikacji 
 • autoreferat naukowy
 • opcjonalnie listy polecające lub kontakt do osób rekomendujących

Kontakt:

 • Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych
  ul. Andrzeja Sołtana 7
  05-400 Otwock, Świerk
  Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl

Dokumenty prosimy przesyłać na adres e-mail: Mariusz.Dabrowski@ncbj.gov.pl do 5 listopada 2020 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.