Analityk Systemów Elektroenergetycznych

Data ogłoszenia: 
8 lut 2019 - 16:00
Termin zbierania ofert: 
15 kwi 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Interdyscyplinarnego Zakładu Analiz Energetycznych (DIZ)

na stanowisko: Analityka Systemów Elektroenergetycznych

Lokalizacja: Warszawa

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

  • przygotowanie i analizy wyników symulacji modelu systemów elektroenergetycznych
  • zaprojektowanie wizualizacji wyników symulacji
  • przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac oraz dokumentacji kodu

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe na kierunku związanym z elektroenergetyką lub pokrewne
  • doświadczenie w pracy w symulacjach rozpływów mocy (Matpower),
  • dobra znajomość języka angielskiego – w tym języku planowane jest wykonanie prac i spotkania dotyczące omówienia wyników prac
  • umiejętność analitycznego myślenia, znajomość zaawansowanych metod optymalizacji, doświadczenie w budowie modeli probabilistycznych
  • umiejętność programowania (co najmniej Matlab i Python) w stopniu zaawansowanym
  • znajomość z metod optymalizacji problemów liniowych i nieliniowych

Oferujemy:

  • stabilne warunki zatrudnienia

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.kadlubowska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.