Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego

Data ogłoszenia: 
23 kwi 2019 - 15:30
Termin zbierania ofert: 
8 Maj 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Służba Awaryjna Ośrodka Jądrowego

na stanowisko: Dyspozytor Awaryjny Ośrodka Jądrowego

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • bieżący nadzór sygnałów pożarowych z centralek pożarowych Esser, Schrack i Polon i natychmiastowe reagowanie w sytuacjach awaryjnych,
 • całodobowe śledzenie informacji o sytuacji radiologicznej na terenie Ośrodka i kraju i współpraca w tym zakresie z Centrum Zdarzeń Radiacyjnych w Państwowej Agencji Atomowej oraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego wojewody mazowieckiego, a w razie potrzeby uruchamianie niezbędnych procedur zawartych w "Zakładowym Planie Postępowania Awaryjnego"
 • pełnienie stałego dyżuru w ramach realizacji zadań ujętych w "Planie Reagowania RP"
 • całodobowy nasłuch komunikatów z radiostacji i reagowanie w sytuacjach awaryjnych
 • dokumentowaniu wszystkich zdarzeń w Dzienniku Raportów

Wymagania:

 • stan zdrowia umożliwiający pracę w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące oraz w warunkach stresowych
 • wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku technicznym
 • sumienność, dokładność, samodzielność i dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obsługi komputera

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w systemie zmianowym
 • możliwość rozwoju zawodowego

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: ewelina.ciborek@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.