Fizyk w Zakładzie Badań Reaktorowych

Data ogłoszenia: 
20 Maj 2019 - 09:00
Termin zbierania ofert: 
14 cze 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Departamentu Eksploatacji Obiektów Jądrowych

na stanowisko: Fizyk

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • prowadzenie pomiarów (neutronowych, cieplnych, reaktywnościowych itp.) związanych z eksploatacją reaktora MARIA oraz na potrzeby prac badawczych lub rozwojowych związanych z wykorzystaniem reaktora MARIA lub innych metod jądrowych
 • analize i opracowywanie wyników pomiarów
 • opracowanie analiz bezpieczeństwa urządzeń i instalacji reaktora MARIA.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w zakresie fizyki, inżynierii jądrowej lub dziedzin pokrewnych (jesteśmy otwarci także na studentów ostatnich lat studiów magisterskich)
 • bardzo dobra znajomość podstaw fizyki jądrowej
 • znajomość podstaw fizyki reaktorowej
 • biegłość w programowaniu
 • znajomość metod pomiarowych w technice jądrowej
 • umiejętność analizy danych pomiarowych
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • doświadczenie w pracy z aparaturą jądrową
 • doświadczenie w modelowaniu metodami Monte Carlo transportu promieniowania, a w szczególności – neutronów; preferowany kod MCNP
 • publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym, dynamicznym zespole
 • bezpośrednią styczność z reaktorem badawczym MARIA
 • możliwości rozwoju poprzez udział w szkoleniach, konferencjach oraz prowadzenia badań naukowych
 • dostęp do zasobów Centrum Informatycznego CIŚ - jednego z największych klastrów komputerowych w Polsce
 • dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rafal.prokopowicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.