Inżynier automatyk (docelowo Operator Aparaturowy Reaktora MARIA)

Data ogłoszenia: 
4 wrz 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
4 paź 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Eksploatacji Reaktora MARIA (EJ2)

na stanowisko: Inżynier (docelowo Operator Aparaturowy Reaktora MARIA)

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • usuwanie awarii i usterek z zakresu automatyki kontrolno-pomiarowej (akpia)
 • analiza informacji otrzymanych z systemów pomiarowych
 • rozwiązywanie problemów związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń
 • tworzenie raportów i protokołów
 • aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • współudział w kierowaniu działem aparaturowym
 • zarządzanie infrastrukturą pomiarową i zabezpieczeń 
 • nadzorowanie działań serwisów zewnętrznych 
 • planowanie i nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub techniczne z zakresu: automatyk, elektronik, informatyk lub pokrewne
 • znajomość automatyki procesowej
 • minimum 2 lata doświadczenia w dziale utrzymaniu ruchu lub podobnej pracy
 • umiejętność diagnozowania, wyszukiwania błędów i usuwania awarii maszyn i urządzeń oraz biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych
 • zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia
 • biegła obsługa komputera
 • rzetelność, odpowiedzialność, komunikatywność, chęć przyswajania wiedzy
 • znajomość języka angielskiego 

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • zdolność działania pod presją czasu
 • umiejętność programowania sterowników PLC (S7)

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • regularne godziny pracy (docelowo pracę w systemie zmianowym)
 • pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze 
 • możliwość zdobycia unikatowego doświadczenia przy realizacji ambitnych projektów
 • możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu
 • dofinansowanie szkoleń zawodowych i studiów podyplomowych
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku)
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)
 • przyzakładową służbę zdrowia i świadczenia socjalne
 • dodatek licencyjny po zakończeniu kursu i nabyciu uprawnień

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: stefan.bulaszewski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.