Inżynier Operator Aparaturowy w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA

Data ogłoszenia: 
1 kwi 2019 - 14:45
Termin zbierania ofert: 
27 cze 2019 (Całodzienne)

Inżynier Operator Aparaturowy
w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA

Zakład Eksploatacji Reaktora (EJ2) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), do której zadań należy prowadzenie bezpiecznej i efektywnej pracy jądrowego reaktora badawczego MARIA.

Osoby zatrudnione wezmą udział w wewnętrznym programie szkoleń przygotowującym do pracy na stanowisku operatora aparaturowego reaktora jądrowego MARIA (zdobycie uprawnień wewnętrznych NCBJ). W trakcie zdobywania uprawnień podejmą pracę dającą praktykę przy obsłudze i eksploatacji reaktora. Zatrudnione osoby będą miały alternatywne możliwości wejścia na inne ścieżki specjalistyczne.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • nadzór nad bieżącą eksploatacją układów technologicznych reaktora
 • zarządzanie infrastrukturą pomiarową i zabezpieczeń
 • nadzorowanie działań serwisów zewnętrznych
 • planowanie i nadzór nad pracami konserwacyjno-remontowymi
 • usuwanie awarii i usterek, rozwiązywanie problemów związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń
 • analizy informacji otrzymanych z systemów pomiarowych
 • tworzenie raportów i protokołów
 • aktualizowanie dokumentacji technicznej
 • współudział w kierowaniu działem aparaturowym
 • udział w pracach konstrukcyjnych i/lub projektowych w ramach unikatowych technologicznie i technicznie modernizacji reaktora badawczego
 • (opcjonalnie) Udział w lokalnych i międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: automatyki, elektroniki, elektrotechniki, informatyki lub dziedzin pokrewnych
 • znajomość automatyki procesowej
 • doświadczenie w dziale Utrzymaniu Ruchu
 • umiejętność diagnozowania, wyszukiwania błędów i usuwania awarii maszyn
  i urządzeń oraz biegłe posługiwanie się narzędziami pomiarowymi
 • umiejętność czytania rysunków technicznych oraz schematów elektrycznych
 • zdolności organizacyjne, umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolność szybkiego uczenia się nowych narzędzi IT i systemów technicznych
 • wysoka kultura techniczna  
 • rzetelność, skrupulatność, odpowiedzialność 
 • znajomość języka angielskiego (poziom B2; język techniczny)

Oferujemy:

 • zdobycie unikatowego zawodu technicznego popartego uprawnieniami wewnętrznymi i pracę
  w NCBJ – jednym z wiodących w Europie ośrodków eksploatujących badawczy reaktor jądrowy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, również potencjalnego przechodzenia na inne ścieżki specjalistyczne - zdobywania stopni naukowych, udział w projektach badawczych i wdrożeniowych w kilku dziedzinach (rozwój technik jądrowych, medycyna nuklearna, badania materiałowe, neutronika)
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych i/lub innych form szkoleń specjalistycznych 
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym środowisku zawodowym
 • miejsce pracy: Świerk k. Otwocka. Oferujemy bezpłatny dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.sawinska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.