Inżynier w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA

Data ogłoszenia: 
29 mar 2019 - 15:15
Termin zbierania ofert: 
31 Maj 2019 (Całodzienne)
Zakład: 
Zakład Eksploatacji Reaktora Maria (EJ2)

Inżynier w Zakładzie Eksploatacji Reaktora MARIA
- przygotowanie do uzyskania licencji OPERATORA REAKTORA MARIA

Zakład Eksploatacji Reaktora (EJ2) jest jednostką organizacyjną Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), do której zadań należy prowadzenie bezpiecznej i efektywnej pracy jądrowego reaktora badawczego MARIA. 

Osoby zatrudnione wezmą udział w unikatowej ścieżce edukacyjnej przygotowującej do pracy na licencjonowanych stanowiskach operatorów badawczego reaktora jądrowego MARIA (licencje nadawane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki).  Przejdą szkolenia konieczne do uzyskania licencji, a w trakcie zdobywania uprawnień podejmą pracę dającą praktykę przy obsłudze i eksploatacji reaktora. W przyszłości kandydaci mają perspektywę zdobycia uprawnień kierownika zmiany reaktora, aż do uprawnień do zarządzania pracą reaktora. Zatrudnione osoby będą miały alternatywne możliwości wejścia na inne ścieżki specjalistyczne.

W trakcie dwuletniego szkolenia i nabywania uprawnień zatrudniona osoba będzie stopniowo wdrażana w:

 • prace przy obsłudze urządzeń technologicznych reaktora
 • analizę informacji otrzymanych z systemów pomiarowych
 • czynności związane z rozruchem, utrzymaniem mocy, wyłączaniem reaktora
 • sprawowanie kontroli nad ruchem osobowym w pomieszczeniach technologicznych oraz dokonywanie rejestracji wykonywanych prac
 • prace konstrukcyjne i/lub projektowe w ramach unikatowych technologicznie i technicznie modernizacjach reaktora badawczego
 • (opcjonalnie) lokalne i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie: fizyki, chemii, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki lub dziedzin pokrewnych
 • doświadczenie przy obsłudze urządzeń technologicznych i/lub w pracach technicznych,  
 • znajomość technik pomiarowych 
 • zdolność szybkiego uczenia się nowych narzędzi IT i systemów technicznych
 • zdolność podejmowania decyzji 
 • wysoka kultura techniczna   
 • rzetelność, skrupulatność, odpowiedzialność  
 • znajomość języka angielskiego (poziom B2; język techniczny) 
 • docelowo gotowość do pracy w systemie zmianowym.

Oferujemy:

 • zdobycie unikatowego zawodu technicznego popartego państwowymi uprawnieniami licencyjnymi i pracę w NCBJ – jednym z wiodących w Europie ośrodków eksploatujących badawczy reaktor jądrowy
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, również potencjalnego przechodzenia na inne ścieżki specjalistyczne - zdobywania stopni naukowych, udział w projektach badawczych i wdrożeniowych w kilku dziedzinach (rozwój technik jądrowych, medycyna nuklearna, badania materiałowe, neutronika)
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych i/lub innych form szkoleń specjalistycznych  
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w stabilnym środowisku zawodowym
 • miejsce pracy: Świerk k. Otwocka. Oferujemy bezpłatny dojazd transportem zakładowym z Warszawy, Otwocka, Garwolina.

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: anna.sawinska@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.