Menedżer programu modernizacji reaktora badawczego Maria / IZ

Data ogłoszenia: 
19 sty 2024 - 12:15
Termin zbierania ofert: 
19 lut 2024 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Działu Zarządzania Projektami na stanowisko:

Menedżer programu modernizacji reaktora badawczego Maria

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • pełnienie roli menedżer projektu, w tym: 

- zarządzanie zespołami merytorycznymi realizującymi Projekt,
- nadzór nad wykonaniem harmonogramu rzeczowo-finansowego i budżetu Projektu,
- koordynowanie procesu inwestycyjnego dla planowanych przedsięwzięć,

 • prowadzenie negocjacji z wykonawcami.

 • wykonywanie obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do projektu,

Wymagania:

 • doświadczenie w kierowaniu projektami, w tym w szczególności:

- projektami wymagającymi intensywnych prac koncepcyjnych i projektowych poprzedzających proces inwestycyjny o skali odpowiadającej budżetowi projektu, tj. ok. 100 milionów złotych,

- projektami dofinansowanymi ze źródeł publicznych, krajowych lub europejskich,

- doświadczenie w planowaniu, dokumentowaniu i rozliczaniu takich projektów;

 • umiejętność efektywnej komunikacji i zarządzania zespołami, w tym zarządzania zespołami łączącymi pracowników o różnych kompetencjach technicznych;

 • doświadczenie zawodowe w sektorze nauki, energetyki lub budownictwa (przy czym preferowane jest posiadanie doświadczenia z więcej niż jednego sektora);

 • co najmniej 3-letnie doświadczenie pracy w roli menedżera / kierownika projektu o zbliżonej charakterystyce;

 • dobra znajomość języka angielskiego;

 • wskazana znajomość regulacji prawnych z obszaru Prawa zamówień publicznych, Prawa atomowego, oraz Prawa budowlanego;

 • samodzielność w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu przeszkód;

Oferujemy:

 • umowę kontraktową na czas realizacji Projektu do 2027 roku włącznie;

 • atrakcyjne warunki pracy

 • udział w ambitnym projekcie o unikatowym charakterze;

 • pracę w czołowym polskim instytucie badawczym;

 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/)

Kontakt: Magdalena Jędrkiewicz  E-mail:Magdalena.Jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail:Magdalena.Jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.

 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych