Profesor instytutu | FM2

Data ogłoszenia: 
15 wrz 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
30 wrz 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na stanowisko Profesora w Zakładzie Technologii Plazmowych i Jonowych (FM2) Departamentu Fizyki Materiałów.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Dyscyplina naukowa: Inżynieria materiałowa

Od kandydata oczekuje się, oprócz stopnia naukowego doktora habilitowanego, udokumentowanej wiedzy w zakresie badania własności ciał stałych (chemia, fizyka lub inżynieria materiałowa) oraz doświadczenia w zakresie badań własności strukturalnych i funkcjonalnych materiałów.

W szczególności od kandydata oczekuje się:

 • doświadczenia w praktycznym rozwoju technik eksperymentalnych (techniki plazmowe, techniki jonowe, techniki magnetronowe, badania strukturalne (TEM, SEM, XRD, Raman), badania własności funkcjonalnych);
 • udokumentowanej praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat impulsowych technik plazmowych obejmujących układy generujące impulsową plazmę wysokotemperaturową typu Plasma-Focus i Rod Plasma Injector;
 • dorobku naukowego w dziedzinie inżynierii materiałowej, chemii lub fizyki potwierdzonego publikacjami;
 • doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym;
 • dobrej, udokumentowanej i praktycznej, znajomości technik eksperymentalnych wykorzystywanych do modyfikacji i syntezy materiałów oraz pomiarów własności strukturalnych i funkcjonalnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem technik plazmowych i jonowych;
 • umiejętności pracy w zespole, gotowości do udziału w pracach prowadzonych w instytucjach międzynarodowych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • wykaz publikacji,
 • kopie najważniejszych publikacji niedostępnych w formie elektronicznej,
 • wykaz patentów, wdrożeń i zgłoszeń,
 • autoreferat naukowy,
 • wszelkie inne możliwe dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

Kontakt:

Miejsce składania dokumentów:

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.