Specjalista ds. komunikacji i promocji

Data ogłoszenia: 
1 mar 2019 - 08:30
Termin zbierania ofert: 
28 cze 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Biura Komunikacji i Promocji

na stanowisko: Specjalista ds. komunikacji i promocji

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Zbieranie informacji o działalności instytutu, aktywne pozyskiwanie ich w kontaktach z pracownikami i kierownictwem, porządkowanie i selekcja pod kątem znaczenia dla działań komunikacyjnych.
 • Przetwarzanie informacji: proponowanie sposobów wykorzystania w działaniach komunikacyjnych, przygotowywanie konspektów i gotowych materiałów.
 • Współpraca z dziennikarzami: przygotowywanie materiałów, organizowanie wizyt w miejscach działań NCBJ (także wyjazdów), organizowanie kontaktów dziennikarzy z ekspertami.
 • Współpraca z pracownikami i kierownictwem NCBJ: przygotowywanie materiałów syntetycznych i zestawień, organizacja wsparcia materiałami multimedialnymi, przygotowywanie wydawnictw informacyjno-promocyjnych.
 • Współpraca z dostawcami usług i towarów wspierających działania komunikacyjne, w szczególności nadzór merytoryczny i ogólny (wizerunkowy) nad działaniami współpracujących z NCBJ grafików, fotografów i filmowców.
 • Wsparcie koncepcyjne oraz organizacyjne i logistyczne dla organizatorów konferencji, szkół i innych spotkań firmowanych przez NCBJ.
 • Współpraca z partnerami (w szczególności z partnerami przedsięwzięć badawczych) w zakresie komunikacji i promocji wspólnych działań; współpraca z instytucjami nadzorującymi w sprawach dotyczących działań komunikacyjnych.
 • Wsparcie innych działań Biura Komunikacji i Promocji i Rzecznika NCBJ.
 • Ogólna dbałość o wizerunek instytutu jako nowoczesnej, prężnie i profesjonalnie działającej instytucji badawczej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe; w przypadku ukończenia innego kierunku studiów niż fizyka lub kierunek pokrewny, zastrzegamy sobie prawo sprawdzenia wiedzy kandydata z zakresu fizyki na poziomie matury rozszerzonej.
 • Umiejetność sprawnego zbierania i pozyskiwania informacji, ich selekcji i porządkowania, przedstawiania w komunikatywnej i atrakcyjnej formie w wystąpieniach ustnych i pisemnych.
 • Umiejetność tworzenia tekstów informacyjnych dotyczących zarówno wyników badań, jak i zdarzeń bieżących; świadome posługiwanie się takimi elementami jak cytat czy informacja rozszerzająca.
 • Podstawowa wiedza na temat zasad prawidłowej kompozycji graficznej w przekazie wizualnym, pozwalająca ocenić dobór środków i uzyskaną komunikatywność dzieła.
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1/B2.
 • Podstawowa znajomość prawa w zakresie prawa prasowego, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, finansowania nauki, działaności instytutów badawczych.
 • Prawidłowa ocena relacji pomiędzy efektem, a nakładem środków.
 • Inicjatywa, kreatywność ...

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Stopień naukowy doktora.
 • Praktyczna znajomość funkcjonowania mediów społecznościowych.
 • Znajomość html i podstaw tworzenia stron internetowych w zakresie umożliwiającym sprawną współpracę z webmasterami.

Oferujemy:

 • Pracę na eksponowanym stanowisku w największym i jednym z najlepszych instytutów badawczych w Polsce.
 • Inspirujące kontakty z ciekawymi ludźmi - w instytucie, z naszymi partnerami krajowymi i zagranicznymi, z dziennikarzami ...
 • Perspektywy rozwoju i awansu.
 • Stabilne warunki zatrudnienia, przejrzyste zasady wynagradzania zarówno w przypadku zadań standardowych jak i w przypadku zadań na rzecz projektów.
 • Świadczenia socjalne i bezpłatny, dogodny transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerka z wielu miejsc w Warszawie i w okolicy (szczegółowy rozkład w zakładce "kontakt" na stronie www.ncbj.gov.pl).

 

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: rzecznik@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ...

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.