Stanowisko badawczo-techniczne | Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Data ogłoszenia: 
7 wrz 2020 (Całodzienne)
Termin zbierania ofert: 
27 wrz 2020 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy  

w Departamencie Aparatury i Technik Jądrowych.

Działalność Zakładu skupia się wokół prac naukowo-badawczych i rozwojowych z zakresu technik detekcji promieniowania jonizującego, w szczególności w oparciu o różnego rodzaju materiały scyntylacyjne i odczyt światła przy pomocy szerokiej gamy fotodetektorów. 

Zakład rozwija pasywne i aktywne metody pomiarowe do prowadzenia eksperymentów w zakresie fizyki jądrowej i diagnostyki gorącej plazmy. Prowadzimy badania emisji promieniowania X i gamma, szybkich elektronów, jonów i neutronów z plazmy w urządzeniach badawczych, takich jak: Rod Plasma Injectors (RPI), Plasma-Focus (PF), Inertial Confinement Fusion (ICF) oraz w pułapkach typu tokamak.

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

 • Przygotowywanie układów diagnostycznych i prowadzenie pomiarów w dziedzinie detekcji promieniowania gamma i neutronowego. 
 • Analiza zebranych danych eksperymentalnych.
 • Wykonywanie obliczeń z wykorzystaniem między innymi kodów Monte Carlo.
 • Bieżące wsparcie innych działań realizowanych w Zakładzie. 
 • Udział w wyjazdach szkoleniowych, spotkaniach roboczych i udział w konferencjach naukowych. 
 • Publikowanie osiągnięć w czasopismach z listy JCR.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (fizyka lub chemia), preferowana fizyka jądrowa lub chemia jądrowa.
 • Znajomość metod detekcji promieniowania jądrowego w oparciu o aparaturę analogową i cyfrową.
 • Znajomość podstawowych własności materiałów scyntylacyjnych.
 • Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny fizyki plazmy.
 • Umiejętność modelowania numerycznego własności fizycznych z wykorzystaniem środowisk typu GEANT4, MCNP lub SCALE. 
 • Podstawowa znajomość jednego z języków programowania (np. Python, C++). 
 • Komunikatywność oraz zdolności językowe niezbędne do współtworzenia raportów i publikacji naukowych.

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • Znajomość pracy w laboratorium chemicznym lub fizycznym.  

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu. 
 • Możliwość ukierunkowania rozwoju naukowego w tematyce związanej z diagnostyką plazmy. 
 • Możliwość szerokich kontaktów z partnerami NCBJ z Polski i spoza kraju,  
 • Możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodności wyzwań, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem Instytutu. 
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m. in. dofinansowanie wypoczynku). 
 • Transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład https://bus.swierk.pl/rozklad-jazdy/). 
 • Przyzakładową służbę zdrowia. 

Lista wymaganych dokumentów:

 • Kopia dyplomu lub odpowiednie zaświadczenie o uzyskaniu stopnia magistra. 
 • CV. 
 • Wykaz publikacji (jeśli istnieją). 
 • Autoreferat naukowy.
 • Opcjonalnie: List polecający lub dane kontaktowe osoby (e-mail, telefon, jednostka naukowa), mogących udzielić rekomendacji kandydatowi / kandydatce .

Kontakt:

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: slawomir.mianowski@ncbj.gov.pl.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.