Letni staż | OR POLATOM

Data ogłoszenia: 
15 lip 2020 - 13:45
Data zbierania ofert: 
31 lip 2020 (Całodzienne)

 

Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Prowadzi również badania naukowe oraz prace rozwojowe. Mają one charakter aplikacyjny i dotyczą radiofarmacji, chemii i techniki jądrowej, a także takich dyscyplin naukowych jak radiochemia, biochemia, immunologia. Efektem badań jest opracowywanie własnych technologii, wdrażanych przez OR POLATOM Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Co oferujemy?

W tym roku w okresie sierpień-wrzesień 2020 zapraszamy osoby chętne do odbycia bezpłatnych staży letnich w OR POLATOM.

Kogo szukamy?

Do udziału zapraszamy studentów, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie najlepszych specjalistów. Szczególnie zależy nam na tym, żeby przez ten czas nasi stażyści zdobyli jak najwięcej praktycznych umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę.
Poszukujemy pełnych pasji studentów, którzy są gotowi zapoznać się z pracą w OR POLATOM.

Zadania dla Ciebie:

  • praca w laboratorium badawczym
  • pomoc w procesach produkcyjnych związanych z wytwarzaniem substancji czynnych (API) w warunkach Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Czego oczekujemy?

  • kierunkowego wykształcenia (chemia, technologia chemiczna) 
  • ukończenia co najmniej trzeciego roku studiów 
  • znajomości podstaw chemii organicznej 
  • znajomości podstaw pracy w laboratorium chemicznym 
  • znajomości technik identyfikacji związków organicznych (NMR, IR, MS) 
  • dokładności, zaangażowania, chęci pogłębiania wiedzy.

Jak aplikować?

Osoby zainteresowane odbyciem stażu w OR POLATOM prosimy o wysyłanie CV na adres: kadry@polatom.pl do dnia 31.07.2020 r.

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Dodatkowe informacje:
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo 
do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.
Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 
OR POLATOM ul. Andrzeja Sołtana 7, 
05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, 
o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji 
na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażeniu zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ OR POLATOM, będą one usunięte 
nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.