Praktykant | Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ

Data ogłoszenia: 
16 paź 2019 - 14:30
Data zbierania ofert: 
30 paź 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym. Zajmujemy się m.in. badaniami podstawowymi w dziedzinie fizyki jądrowej i w dziedzinach pokrewnych, badaniami reaktorowymi i pracami nad paliwem jądrowym, a także nad bezpieczeństwem instalacji jądrowych.

Obecnie prowadzona jest rekrutacja do Zakładu Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

na stanowisko: Praktykanta/Praktykantki

Lokalizacja: Świerk koło Otwocka (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).

Zakres odpowiedzialności:

  • Wykonanie obliczeń do analiz strukturalnych na klastrze komputerowym z wykorzystaniem pakietu CalculiX na potrzeby projektu NARSIS: "New Approach to Reactor Safety ImprovementS", Grant Agreement: 755439. Praca będzie wykonywana pod nadzorem dr Sławomira Potempskiego. 

Wymagania:

  • status studenta
  • znajomość zastosowań metody elementów skończonych do analiz wytrzymałości konstrukcji, w szczególności systemów elektrowni jądrowej
  • dodakowym atutem będzie znajomość pakietu CalculiX

Oferujemy:

  • 3 miesięczną płatną praktykę
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w jednym z największych instytutów naukowo-badawczych w Polsce, posiadającym kategorię A+
  • możliwość rozwoju w dziedzinie analiz wytrzymałości konstrukcji w energetyce jądrowej
  • możliwość wykonywania zaawansowanych obliczeń na klastrze komputerowym

Kontakt:

Aplikacje (życiorys zawodowy) proszę przesyłać na adres e-mail: slawomir.potempski@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na umieszczenie moich danych osobowych w bazie rekrutacyjnej NCBJ oraz na ich przechowywanie przez okres 12 miesięcy od ich przekazania w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji.

Inne informacje:

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Administratorem danych osobowych kandydata jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.

Pozyskane dane będą przetwarzanie wyłącznie dla celu realizacji rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu na podstawie wyżej wymienionej zgody na przetwarzanie danych, która jest dobrowolna, a jej brak jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia kandydatury w procesie rekrutacji.

Ponadto, zgoda na umieszczenie danych kandydata w bazie rekrutacyjnej NCBJ, o której także mowa wyżej, jest dobrowolna. Jej brak nie ma wpływu na proces rekrutacji na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu.

Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

W przypadku niezatrudnienia na stanowisko pracy wymienione w tym ogłoszeniu i niewyrażenia zgody na umieszczenie danych w bazie rekrutacyjnej NCBJ, będą one usunięte nie później niż 3 miesiące od momentu zakończenia rekrutacji na powyższe stanowisko.