Stypendia naukowe (doktoranckie) - badania materiałowe | NOMATEN

Data ogłoszenia: 
19 paź 2022 - 09:00
Data zbierania ofert: 
30 lis 2022 - 23:45

Centrum Doskonałości NOMATEN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na  stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie badań materiałowych.

Miejsce pracy:
Centrum Doskonałości NOMATEN, Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock (zapewniamy dojazdy autobusami pracowniczymi z Warszawy, Otwocka i Garwolina).
 

Opis tematu badawczego: 
Zatrudniona osoba będzie realizować temat badawczy związany z projektem pt. „Opracowanie nano-zbliźniakowanych stopów o wysokiej entropii o wysokich właściwościach mechanicznych i podwyższonej tolerancji na promieniowanie”, nr umowy: UMO-2021/43/P/ST5/02663, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLONEZ BIS (kierownik projektu dr Wenyi Huo). Temat doktoratu dotyczy wytwarzania nowego rodzaju stopów o wysokiej entropii przeznaczonych do zastosowania w reaktorach IV Generacji. Wytworzone materiały poddane zostaną defektowaniu radiacyjnemu. Za pomocą dostępnych metod analitycznych, SEM, TEM, XRD, nanoindentacja określony zostanie wpływ defektów radiacyjnych na właściwości strukturalne i mechaniczne materiału. Pozwoli to na zrozumienie mechanizmu akumulacji i migracji defektów w strukturze materiału i ich wpływu na właściwości funkcjonalne stopu.  Zatrudniona osoba będzie zaangażowana w prowadzenie wszystkich rodzajów badań oraz w proces wytwarzania, który realizowany będzie za pomocą metody topienia w łuku elektrycznym i prasowania.

Oferujemy:

 • stypendium płatne z projektu 4200 PLN/miesięcznie (brutto)
 • pracę w jedynym w kraju instytucie badawczym posiadającym reaktor jądrowy
 • możliwość udziału w tworzeniu nowej międzynarodowej jednostki, szansę na osobisty sukces związany z rozwojem MAB NOMATEN;
 • możliwość rozwoju osobistego dzięki różnorodnemu zakresowi zadań i wyzwań dotyczących badania materiałów dedykowanych technologiom jądrowym;
 • możliwość udziału w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych;
 • transport zakładowy zapewniający dojazd do Świerku z wielu miejsc w Warszawie i okolicy (szczegółowy rozkład w zakładce „kontakt” na stronie old.ncbj.gov.pl).

Zadania i odpowiedzialność: 

 • wytwarzanie materiałów oraz przygotowanie próbek do badań (cięcie, polerowanie, inkludowanie)
 • przygotowanie próbek do badań na mikroskopie transmisyjnym (TEM);
 • prowadzenie badań na mikroskopie TEM (szczególnie z wykorzystaniem technik STEM/HAADF and EDS);
 • prowadzenie badań mechanicznych (rozciąganie, mikrotwardość, mini-charpy)
 • prowadzeniu badań in-situ w temperaturze podwyższonej (np. nanoindentacja)
 • samodzielne projektowanie, wykonywanie i optymalizacja prowadzonych badań, w zależności od typu materiału;
 • regularne raportowanie wyników;
 • współpraca ze wszystkimi członkami CoE;
 • przygotowanie publikacji naukowych.

Wymagania: 

 • ukończone studia (tytuł mgr inż.) z dziedziny inżynieria materiałowa, mechanika lub pokrewne;
 • udokumentowane publikacjami naukowymi doświadczenie naukowe;
 • dobra znajomość podstaw fizycznych metody TEM (znajomość podstaw krystalografii);
 • doświadczenie w badaniu właściwości strukturalnych stopów metali, stopów o wysokiej entropii czy super-stopów
 • doświadczenie w badaniu właściwości mechanicznych materiałów defektowanych radiacyjnie w wysokiej temperaturze będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w prowadzeniu badań in-situ w TEM będzie mile widziane 
 • gotowość́ do ciągłego zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, kreatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja, umiejętność pracy w zespole, komunikacyjność
 • doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny;
 • opis dotychczasowej aktywności naukowej
 • listy rekomendacyjne

Kontakt: dr Wenyi Huo, wenyi.huo@ncbj.gov.pl

Aplikacje proszę przesyłać na adres e-mail: magdalena.jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. 

Inne informacje:

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:
1.    Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock. 
2.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie. 
3.    Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)