Stypendia naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
8 sty 2019 - 15:15
Data zbierania ofert: 
15 kwi 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera dwa konkursy na 4-letnie stypendia naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych.

Stypendium naukowe współfinansowane jest w ramach projektu SONATA-BIS 2017/26/E/ST2/00470 przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy doktorskiej.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow.pdf. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki na studia doktoranckie prowadzone w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Opis:

Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w realizację zadań badawczych w ramach grantu “Rozszerzenia Modelu Standardowego z fermionami wektoropodobnymi”. Szczegółowych informacji na temat przewidzianych tematów badawczych udziela kierowniczka projektu, dr Kamila Kowalska (kamila.kowalska@ncbj.gov.pl). Można je też znaleźć na stronie Vector-like BSM - http://vlbsm.pl.

Wymagania:

  • Tytuł magistra fizyki (otrzymany nie później niż do końca września 2019);
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie I piśmie;
  • CV zawierające następujące oświadczenie:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U.Nr 133, Poz. 883).”;
  • Krótki opis zainteresowań naukowych;
  • Wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia);
  • Kopię dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone);
  • Listę publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp;
  • Przynajmniej jeden list rekomendacyjny.

Do aplikacji prosimy załączyć podpisane oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium w wysokości 4500 PLN miesięcznie netto (studia doktoranckie w NCBJ trwają 4 lata).

Informacje na temat zasad przyjmowania na studia można znaleźć na stronie http://grad.ncbj.gov.pl/admissions.

Ostateczny termin i sposób składania ofert:

15.04.2019 r.

Prosimy o przesyłanie aplikacji (sekcja wymagane dokumenty) wyłącznie drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: Kamila.Kowalska@ncbj.gov.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „[phd]”.

Drugim etapem konkursu będzie rozmowa z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Ostatnim wymogiem będzie zdanie egzaminu wstępnego na studia doktoranckie w Narodowym Centrum Badań Jądrowych. W tym konkursie oferujemy dwa stanowiska.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.04.2019 r.

Termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2019 r.

Miejsce pracy: Warszawa