Stypendium doktoranckie - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
4 lip 2023 - 15:30
Data zbierania ofert: 
28 lip 2023 - 23:45
Zakład: 
Zakład Fizyki Teoretycznej

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na stypendium doktoranckie w projekcie OPUS 2021/41/B/ST2/01369, pt. ,,Nowe podejście do fizyki rozpraszania bozonów wektorowych w eksperymencie CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów”, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Opis:

Czas trwania projektu: 48 miesięcy.

Projekt dotyczy analizy danych zebranych przez detektor CMS przy Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku badawczym CERN podczas naświetleń w latach 2022-2025 (Run 3). Doktorant będzie współpracować z międzynarodowym zespołem fizyków badających procesy rozpraszania bozonów wektorowych W i Z. Tematem analizy będzie poszukiwanie sygnałów fizyki spoza Modelu Standardowego i interpretacja w języku efektywnej teorii pola z operatorami wyższego wymiaru. Doktorant będzie również brać udział w pracach serwisowych związanych z działaniem systemu wyzwalania mionów w detektorze CMS, będących odpowiedzialnością grupy warszawskiej CMS.

Wysokość stypendium wynosi 4200 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo przewidziane są regularne wyjazdy do CERN, opłacane według obowiązujących stawek na pobyty za granicą.
Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz ustny egzamin z fizyki na poziomie studiów magisterskich w Szkole Doktorskiej NCBJ.

Termin rozpoczęcia projektu: październik 2023.

Miejsce pracy: NCBJ, ul. Pasteura 7, Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: Michal.Szleper@ncbj.gov.pl

Wymagania:

  • tytuł magistra fizyki ze specjalnością fizyki cząstek elementarnych uzyskany w ciągu ostatnich 2 lat,
  • biegłość w systemie LINUX, umiejętność programowania w c++ i pythonie, znajomość pakietu ROOT,
  • mile widziane dobre zrozumienie teorii cząstek,
  • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie,
  • zaangażowanie w pracę badawczą, umiejętności analityczne, umiejętność współpracy w dużym międzynarodowym zespole badawczym.

Dokumenty:

  • wypełniony formularz, do ściągnięcia ze strony https://gradschool.ncbj.gov.pl/requirements/,
  • CV kandydata,
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych,
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • wyciąg ocen ze studiów.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Szkoły Doktorskiej NCBJ, grad@ncbj.gov.pl, podając numer tematu badawczego z fizyki: 5, lub nazwisko promotora: Micha l Szleper.

Wicejcej szczegółów na stronie Szkoły Doktorskiej NCBJ: https://gradschool.ncbj.gov.pl/.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28 lipca 2023.