Stypendium doktoranckie w projekcie pt. „Testowanie nowych teorii poprzez precyzyjne obliczenia własności cząstki Higgsa”

Data ogłoszenia: 
31 sty 2024 - 13:30
Data zbierania ofert: 
20 lut 2024 - 23:45

Stypendium doktoranckie
w projekcie pt. „Testowanie nowych teorii poprzez precyzyjne obliczenia własności cząstki Higgsa”

Opis:

Osoba zatrudniona realizowała będzie zadania badawcze związane z projektem pt. „Testowanie nowych teorii poprzez precyzyjne obliczenia własności cząstki Higgsa”, który finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA – numer projektu 2022/47/D/ST2/03087 (kierownik projektu dr Wojciech Kotlarski).

Od kandydata oczekuje się pracy nad analizą modeli Nowej Fizyki poprzez spojrzenie na własności bozonu Higgsa przewidywanego przez te modele, używając najprecyzyjniejszych dostępnych narzędzi obliczeniowych. W tym celu kandydat będzie brał udział w automatyzacji obliczeń poprawek wyższego rzędu do masy i rozpadów bozonu Higgsa w szerokiej klasie modeli fizyki poza Modelem Standardowym. Zależnie od zainteresowań, praca doktoranta będzie dotyczyła renormalizacji i analizy struktury osobliwości podczerwonych, programowania/analizy numerycznej albo analizy przewidywań fenomenologicznych modeli fizyki poza Modelem Standardowym. Doktorant będzie brał udział w stworzeniu programu komputerowego który będzie miał za zadanie służyć szerszej społeczności fizyki wysokich energii.

Miejsce pracy: Warszawa (Kampus Ochota)

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u kierownika projektu pisząc na adres: wojciech.kotlarski@ncbj.gov.pl

Warunki zatrudnienia:
Zatrudnienie na okres 30 miesięcy ze stypendium w wysokości 5000 zł brutto miesięcznie. Kandydat musi zostać przyjęty do szkoły doktorskiej NCBJ.

Termin rozpoczęcia projektu: koniec lutego 2024

Wymagania:

  • Dyplom magistra w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych (albo pokrewnej) otrzymany w ciągu ostatnich dwóch lat 
  • Uczestnictwo w szkole doktorskiej (w rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które zdały pomyślnie egzamin do szkoły doktorskiej. W takim wypadku prosimy podać informację, kiedy rozpoczynają się zajęcia) 
  • Umiejętność programowania w językach C++ i Mathematica/Wolfram Language. Ogólne obycie z obsługą komputera oraz znajomość środowiska Linux/Unix i systemu kontroli wersji git
  • Bardzo dobra znajomość kwantowej teorii pola
  • Biegła znajomość języka angielskiego
  • Zdolności analityczne i motywacja do pracy naukowej

Dokumenty:

  • CV zawierające informację o publikacjach, odbytych stażach i udziale w konferencjach
  • list motywacyjny
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz potwierdzenie uczestnictw w szkole doktorskiej (lub potwierdzenie zdania egzaminu do szkoły doktorskiej)


Zgłoszenia należy wysyłać bezpośrednio na adres: wojciech.kotlarski@ncbj.gov.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20 lutego 2024 

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)