Stypendium doktoranckie | (TJ3) Zakład Fizyki Detektorów i Diagnostyki Plazmy

Data ogłoszenia: 
16 gru 2022 - 09:15
Data zbierania ofert: 
6 sty 2023 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych ogłasza konkurs na

stypendium doktoranckie
w projekcie pt. „Multigrid technology for homeland security and research applications”. 

Opis: 
Czas trwania projektu: 48 miesięcy.
Celem projektu jest adaptacja detektora gazowego, zaprojektowanego na użytek eksperymentów wykorzystujących rozpraszanie neutronów, do celów związanych z bezpieczeństwem radiacyjnym. Projekt będzie realizowany we współpracy z Instytutem Laue-Langevin w Grenoble oraz z firmą dostarczającą elementy pokryte borem-10 w formie nanocząstek nanoszonych z zastosowaniem nowatorskiej techniki depozycji. Zatrudniony kandydat będzie miał okazję współpracować z dr. Bruno Guerardem (ILL), zaangażowanym w rozwój detektorów neutronowych dla ośrodka badawczego European Spallation Source.

Miejsce pracy: Otwock-Świerk

Kontakt: Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu: Lukasz.Swiderski@ncbj.gov.pl 

Warunki zatrudnienia: 
Wysokość stypendium wynosi 3300 zł brutto miesięcznie.

Wstępnie wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną oraz ustny egzamin z fizyki na poziomie studiów magisterskich w Szkole Doktorskiej NCBJ. 

Termin rozpoczęcia projektu: luty 2023. 

Wymagania: 

  • tytuł magistra fizyki lub dziedzin pokrewnych, 
  • dobra znajomość technik detekcji promieniowania jonizującego, 
  • płynne posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie, 
  • zaangażowanie w pracę badawczą,
  • umiejętność pracy w zespołach badawczych. 

Dokumenty: 

  • wypełniony formularz, do ściągnięcia ze strony https://gradschool.ncbj.gov.pl/requirements/
  • CV, w tym lista publikacji, informacja o odbytych stażach, stypendiach, udziale w konferencjach, itp., 
  • list motywacyjny z opisem zainteresowań naukowych, 
  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich, 
  • dane kontaktowe do 1-2 osób mogących udzielić kandydatowi rekomendacji. 

Zgłoszenia należy wysyłać na adres Szkoły Doktorskiej NCBJ, grad@ncbj.gov.pl, podając numer tematu badawczego z fizyki: 3, lub nazwisko promotora: Łukasz Świderski. 
Więcej szczegółów na stronie Szkoły Doktorskiej NCBJ: https://gradschool.ncbj.gov.pl/
Termin przyjmowania zgłoszeń: 6 stycznia 2023