Stypendium naukowe (doktoranckie) - fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
9 paź 2019 - 13:45
Data zbierania ofert: 
4 lis 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na 4-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Stypendium naukowe finansowane jest w ramach projektu SONATA-BIS 2017/26/E/ST2/00470 przez Narodowe Centrum Nauki. Praca wykonywana podczas trwania stypendium będzie zakończona napisaniem pracy doktorskiej.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-.... Ponadto, warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zakwalifikowanie się kandydata/kandydatki do Szkoły Doktorskiej prowadzonej w Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Miejsce pracy: Warszawa

Opis:
Zwycięzca konkursu będzie zaangażowany w realizację zadań badawczych w ramach grantu “Rozszerzenia Modelu Standardowego z fermionami wektoropodobnymi”. Szczegółowych informacji na temat przewidzianych tematów badawczych udziela kierowniczka projektu, dr Kamila Kowalska (kamila.kowalska@ncbj.gov.pl). Można je też znaleźć na stronie Vector-like BSM - http://vlbsm.pl.

Wymagania:

  • Tytuł magistra fizyki (otrzymany nie później niż do końca stycznia 2020) ,
  • CV zawierające następujące oświadczenie:
    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
  • Krótki opis zainteresowań naukowych,
  • Wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia),
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone),
  • Lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp.


Warunki zatrudnienia:
Stypendium w wysokości 4500 PLN miesięcznie brutto wypłacane przez 48 miesięcy (studia doktoranckie w NCBJ trwają 4 lata).

Ostateczny termin i sposób składania ofert: 04.11.2019 r.

Aplikacje należy składać razem ze zgłoszeniem do Szkoły Doktorskiej NCBJ przez stronę http://gradschool.ncbj.gov.pl/. Proszę wybrać temat badawczy z fizyki numer 5.
Pierwszym etapem rekrutacji będzie zdanie egzaminu wstępnego z fizyki.
Drugi etap to rozmowa z komisją rekrutacyjną.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2020 r.