Stypendium naukowe (doktoranckie) - fizyka reaktorowa

Data ogłoszenia: 
18 paź 2019 - 09:30
Data zbierania ofert: 
4 lis 2019 - 23:45

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) otwiera konkurs na 4-letnie stypendium naukowe (doktoranckie) w dziedzinie fizyki reaktorowej.

Miejsce pracy: Otwock-Świerk

Opis:

Kandydaci będą przyjęci do Szkoły Doktorskiej Fizyki i Chemii w Narodowym Centrum Badań Jądrowych na okres 4 lat począwszy od lutego 2020. Studia będą prowadzone w ramach projektu “Nowe koncepcje reaktorów i analiz bezpieczeństwa dla Programu Polskiej Energetyki Jądrowej” POWR.03.02.00-00.I005/17. Projekt będzie poświęcony badaniom w zakresie nowych technologii reaktorów wysokotemperaturowych: HTGR – Reaktora Wysokotemperaturowego Chłodzonego Gazem oraz DFR – Reaktora Dwupłynowego, które zostały wymienione w raporcie Zespołu Ministra Energii ds. Analizy i Przygotowania Warunków do Wdrożenia Wysokotemperaturowych Reaktorów Jądrowych. Badania pokryją wszystkie aspekty tych reaktorów IV generacji takie jak: projektowanie, neutronika i fizyka reaktorowa, termohydraulika oraz analizy bezpieczeństwa.
Oczekuje się zgłoszeń od kandydatów z bardzo dobrym przygotowaniem w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Preferowani będą kandydaci z bardzo dobrymi wynikami studiów, osiągnięciami naukowymi w szczególności w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych.

Pełna informacja o studiach znajduje się na stronie projektu www.phd4gen.pl oraz Szkoły Doktorskiej NCBJ: gradschool.ncbj.gov.pl/exam.

Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się z prof. Mariuszem Dąbrowskim (mariusz.dabrowski@ncbj.gov.pl) i/lub dr Karolem Kowalem (karol.kowal@ncbj.gov.pl).

Wymagania:

  • Tytuł magistra nauk ścisłych lub technicznych,
  • CV zawierające następujące oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”,
  • Krótki opis zainteresowań naukowych,
  • Wyciąg ocen ze studiów (I oraz II-go stopnia),
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (lub licencjackich, jeśli studia magisterskie nie zostały jeszcze ukończone),
  • Lista publikacji (jeśli takie są), wygłoszonych seminariów, otrzymanych nagród, itp.

Warunki zatrudnienia:

Przyjęci kandydaci otrzymają łącznie: stypendium 2600 zł w ramach stypendium szkoły doktorskiej oraz dodatkowe stypendium projektowe w wysokości 1900 zł miesięcznie przez okres maksymalnie 4 lat.


Ostateczny termin składania ofert: 04.11.2019 r.

Sposób składania ofert:

Aplikacje należy składać razem ze zgłoszeniem do Szkoły Doktorskiej NCBJ przez stronę http://gradschool.ncbj.gov.pl/. Prosimy wybrać temat badawczy z fizyki numer 13 lub 14.

  • Pierwszym etapem rekrutacji będzie zdanie egzaminu wstępnego z fizyki.
  • Drugi etap to rozmowa z komisją rekrutacyjną.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Przyjęcie do projektu będzie odbywało się na podstawie opisu doświadczenia kandydata w zakresie technologii reaktorów wysokotemperaturowych. Poza tym wymagane będzie, aby kandydat zaaranżował przesłanie listu rekomendacyjnego bezpośrednio na adres prof. Mariusza Dąbrowskiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.12.2019 r.
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2020 r.