Stypendyści - monitoring systemu obserwacji astronomicznych działającego w pustynnych| BP4

Data ogłoszenia: 
28 Maj 2023 - 11:45
Data zbierania ofert: 
14 cze 2023 - 23:45
Zakład: 
BP4

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na pięciomiesięczne stypendia naukowe w projekcie OPUS19 2020/37/B/ST9/01821 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) pt. „Poszukiwania makroskopowej ciemnej materii za pomocą naziemnych i kosmicznych kamer o wysokiej czułości”.

Wysokość stypendium to około 1000 zł miesięcznie z dodatkiem zależnym od powierzonych zadań.

Opis zadań:
Wybrani kandydaci wezmą udział w projekcie DIMS (Dark Matter and Interstellar Meteoroid Study). Zdalnie obsługujemy cztery kamery o wysokiej czułości w obserwatorium promieniowania kosmicznego Telescope Array na pustyni w stanie Utah, w USA. Szukamy obiektów poruszających się szybciej niż meteory. Głównym zadaniem stypendystów będzie monitorowanie stanu systemu oraz danych środowiskowych. Zadanie to ma potrwać co najmniej do końca września 2023 r., aby ograniczyć problem ekstremalnych temperatur.

Większość zadań będzie wykonywana zdalnie,  poprzez ocenę i raport stanu stacji pomiarowych projektu DIMS. Zaangażowanie w to zadanie można dostosować tak, aby nie przeszkadzało w obowiązkach uczelnianych. Stypendystom zainteresowanym tematyką, chcącym, zwiększyć zakres obowiązków możemy zaoferować część danych uzyskanych na stanowiskach obserwacyjnych, w tym dużą liczbę nagrań nocnego nieba z meteorów. Ciekawym tematem może być doskonalenie oprogramowania systemu. Pod warunkiem prawidłowego wykonania głównego obowiązku, stypendyści mogą również realizować dodatkowe zadania na bardziej zaawansowanym poziomie. 

Od kandydatki/kandydata oczekujemy: 

 • status studenta zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 3;

Regulamin realizacji projektów dostępny jest na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwa...

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego, niezbędna do współpracy z zagranicznymi członkami projektu 
 • podstawowa obsługa komputera i znajomość systemu Windows, praca z Internetem, edytorem tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi
 • mile widziana znajomość języka programowania Python oraz umiejętność obsługi systemu operacyjnego Linux w przypadku wykonywania zaawansowanych zadań
 • w przypadku pracy zdalnej, niezawodne łącze internetowe umożliwiające wykonywanie powierzonych obowiązków. 

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny (wraz z kontaktowym adresem mailowym);     
 • życiorys;     
 • informacje o kryteriach oceny kandydata zgodnie z Regulaminem NCN §3 ust. 12 (dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych,  kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym);   

Regulamin realizacji projektów dostępny jest na stronie: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwa...    

 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę (np. wyciąg z kart egzaminacyjnych), lub ew. referencje (np. kontakt do opiekuna naukowego lub opinia opiekuna naukowego);

Składanie dokumentów: Dokumenty prosimy przesyłać mailem w formacie PDF na adres: 
Magdalena.Jedrkiewicz@ncbj.gov.pl

Kontakt: dr Kenji Shinozaki Zakład Astrofizyki BP4 NCBJ, e-mail: kenji.shinozaki@ncbj.gov.pl

W ostatnim punkcie aplikacji prosimy umieścić oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, przez okres 12 miesięcy od ich przekazania, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Inne informacje:
Złożone dokumenty nie będą zwracane. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Informacja z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych (dalej jako NCBJ) z siedzibą w Otwocku, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu pracy. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie.
 3. Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem: https://old.ncbj.gov.pl/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Narodowe Centrum Badań Jądrowych posiada znak “HR Excellence in Research”. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami OTM-R (Open, Transparent and Merit-based recruitment practices in Research Performing Organisations)