Stypendysta – doświadczalna fizyka cząstek elementarnych

Data ogłoszenia: 
13 sty 2019 - 09:30
Data zbierania ofert: 
26 sty 2019 (Całodzienne)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych otwiera konkurs na trzy sześciomiesięczne stypendia naukowe w projekcie OPUS 2014/15/B/ST2/03998 (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki) pt., Poszukiwanie długożyciowych masywnych naładowanych cząstek za pomocą detektora CMS przy LHC działającym z energią zderzeń proton-proton 13 TeV’’

Wysokość stypendium to 1000 PLN miesięcznie.

Stypendium może otrzymywać wyłącznie osoba, która spełnia wymogi określone w, Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców’’
naukowców’’(naukowców’’https: //www. ncn. gov. pl/sites/default/files/pliki/regulamin-przyznawania-stypendiow. pdf).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

 • status studenta studiów drugiego stopnia (lub ostatnich dwóch lat studiów jednolitych)
  lub status doktoranta
 • udokumentowane zainteresowanie doświadczalną fizyką cząstek elementarnych;
 • umiejętność pracy w międzynarodowym zespole;
 • dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • ogólne umiejętności programistyczne (unix/linux, języki skryptowe, C++);
 • sprawne posługiwanie się pakietem ROOT;
 • uprzedni kontakt z eksperymentem CMS przy LHC.

Kontakt

dr hab. inż. Piotr Zalewski (piotr. zalewski@ncbj. gov. pl)
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa

Miejsce składania ofert:

elektronicznie: piotr. zalewski@ncbj. gov. pl

pocztą: Piotr Zalewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

osobiście: sekretariat Zakładu Fizyki Wielkich Energii (BP3) NCBJ
00-681 Warszawa, ul. Hoża 69

Wymagane dokumenty:

 • podanie (wraz z kontaktowym adresem elektronicznym);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • wyciąg z kart egzaminacyjnych;
 • wykaz osiągnięć naukowych młodego naukowca, w tym publikacji w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych;
 • wykaz wyróżnień wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz opis doświadczenia naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą (warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych);
 • opinia opiekuna pracy magisterskiej lub innego opiekuna naukowego;
 • opis wcześniejszego kontaktu z eksperymentem CMS przy LHC;
 • wszelkie inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę.

 

Data otwarcia konkursu:

13.01.2019

Ostateczny termin nadsyłania ofert:

26.01.2019 godz. 24:00

Rozstrzygnięcie konkursu:

30.01.2019