Prezentacja na festiwalu nauki

Zapraszamy do oglądnięcia naszego video: „Zastosowanie metod uczenia maszynowego w tomografii PET”, które było prezentowane na Festiwalu Nauki 2021 (link – https: //festiwalnauki. edu. pl/spotkania/zastosowanie-metod-uczenia-maszynowego-w-tomografii-pet).

Metody sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego (ang. machine learning ML) pojawiają się w bardzo wielu dziedzinach życia. Stykamy się z nimi każdego dnia poczynając od algorytmów stosowanych w popularnych sieciach społecznościowych przez obsługiwanych głosowo asystentów na samochodach autonomicznych kończąc. Nie jest zaskakującym, że metody te są używane w wielu innych dziedzinach, w których istotne jest rozwiązywanie złożonych problemów np. w zastosowaniach medycznych oraz badaniach naukowych.

W trakcie prezentacji opowiemy o zasadach działania wybranych algorytmów ML korzystając z interaktywnych przykładów. Krótko omówimy w jakich dziedzinach są one powszechnie stosowane. Następnie przybliżymy ideę tomografii PET. W trzeciej części prezentacji przedstawimy jak metody uczenia maszynowego mogą wspomagać rozwój nowych technik obrazowania. Przedyskutujemy przykładowe problemy napotykane w obrazowaniu PET oraz pokażemy jaki zysk można osiągnąć stosując uczenie maszynowe, kontrastując je z podejściem klasycznym.

 

Status: 
Aktualny/Current