Program publikowania otwartego Elsevier

Komunikat z 20 stycznia 2022 r. o programie publikowania otwartego Elsevier.

Ze strony https: //wbn. icm. edu. pl/komunikaty/

Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Z programów Elsevier A i B mogą korzystać wszystkie instytucje, które do końca 2021 r. zarejestrowały się do licencji Elsevier i założyły konta do administrowania programem publikowania. Program A (publikowanie bez opłaty) jest przeznaczony dla artykułów wysłanych do recencji w 2022 r., a program B (publikowanie na koszt autora ze zniżką) dla artykułów wysłanych do recenzji w 2021 r. Przypominamy, że udział w programie A lub B jest oferowany autorowi w trakcie wypełniania przez niego formularza Rights and Access, co następuje po procesie recenzji i po akceptacji artykułu do publikacji przez redakcję. Pozostałe zasady programów Elsevier także nie uległy na razie zmianie, patrz opis.

Programy A i B działają na razie tymczasowo do czasu uzgodnienia przez wydawnictwo Elsevier oraz ICM nowej umowy licencyjnej na 2022 r., której zakres będzie zależał od decyzji MEiN o budżecie WBN 2022, a ta nie została jeszcze podjęta. Mamy nadzieję, ale nie możemy na razie zagwarantować, że autorzy, którzy wysyłają dopiero artykuły do recenzji lub są w trakcie procesu recenzyjnego, będą mieli dostęp do programów przy wypełnianiu formularza Rights and Access.