Menu odnośników dodatkowych

Przedsięwzięcia kontynuowane

BNCT

BORON NEUTRON CAPTURE THERAPY | TERAPIA BOROWO NEUTRONOWA ----

Park Naukowo Technologiczny

Park Naukowo Technologiczny (PNT) stanowi zaplecze pozwalające na szybkie wdrażania wyników badań w gospodarce. Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych może być podstawą rozwoju nowatorskich, innowacyjnych podmiotów gospodarczych w dziedzinie zaawansowanych technologii. PNT stanowi w regionie Otwocka lokalne centrum gospodarki opartej na wiedzy. ----

Centrum Informatyczne Świerk

Centrum Informatyczne Świerk
Celem Centrum jest przygotowanie zaplecza kompetencyjnego zdolnego do świadczenia zaawansowanych usług przetwarzania danych na potrzeby krajowej energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w dziedzinach pokrewnych. ----