Menu odnośników dodatkowych

Projekty zakończone

Projekt C-BORD

C-BOARD - logo
Misją C-BORD jest opracowanie i przetestowanie kompleksowego, opłacalnego rozwiązania TRL-7 do kontroli kontenerów i dużych ładunków w celu ochrony granic UE, radzenia sobie z szerokim zakresem materiałów, które są wykrywane za pomocą nieinwazyjnej kontroli kontenerów (NII), w tym materiałami wybuchowymi, chemicznymi środkami bojowymi, narkotykami, tytoniem, pasażerami na gapę i Specjalnymi Materiałami Jądrowymi (SNM). ----

Intra-Dose

Projekt Intra Dose to budowa Kompleksowego Systemu do Radioterapii Śródoperacyjnej wiązkami elektronowymi.
Projekt Intra Dose to budowa Kompleksowego Systemu do Radioterapii Śródoperacyjnej wiązkami elektronowymi. Jest to jest jedna z najnowocześniejszych metod leczenia wielu rodzajów nowotworów. ----

Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące

4 LABy - Rozwój technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące
Projekt pozwoli stworzyć ośrodek na światowym poziomie umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości prac badawczych, których efekty wykorzystywane będą w nauce, przemyśle i medycynie. Do końca 2014 r. zostaną  zmodernizowane i doposażone w nową aparaturę cztery laboratoria: Laboratorium Struktur Akceleracyjnych, Laboratorium Wiązek Jonowo-Plazmowych, Laboratorium Radiograficzne oraz Laboratorium Pomiarów Środowiskowych. Wzmocni to potencjał naukowy ośrodka w Świerku i - zwiększając transfer innowacji - przyczyni się do lepszego sprzężenia polskiej nauki z gospodarką. ----

Akceleratory i Detektory

Akceleratory i Detektory
Rozwój specjalizowanych systemów wykorzystujących akceleratory i detektory promieniowania jonizującego do terapii medycznej oraz wykrywania materiałów niebezpiecznych i odpadów toksycznych. ----

BayesFITS

BayesFITSA
Bayesian approach to multi-parameter problems in physics and beyond involving parallel computing and large data-sets jest projektem finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu WELCOME. ----

Technologie informatyczne dla potrzeb obserwacji astrofizycznych w szerokim zakresie energetycznym

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy 2009-2017
Budowa astrofizycznego, komputerowego centrum naukowego, gromadzącego, dystrybuującego i analizującego dane eksperymentalne, dostarczającego oprogramowanie oraz wsparcie sprzętowo-techniczne do ich analizy. Centrum będzie bazować na projektach astronomicznych prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych takich, jak: POLAR, INTEGRAL, Pi of the Sky, JEM-EUSO. ----

BioQuaRT

BioQuaRT - Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych
Celem projektu JRP SIB06 BioQuaRT (EURAMET) pt.: „Wielkości pomiarowe w radioterapii z uwzględnieniem efektów biologicznych” jest rozwój technik pomiarowych i symulacyjnych dla wyznaczenia fizycznych właściwości toru cząstek jonizujących na rożnych odcinkach toru, oraz zbadanie jak te charakterystyki toru korelują się z biologicznymi skutkami promieniowania na poziomie komórkowym. Zakres badań dotyczy odcinka toru od 2 nm (średnica helisy DNA) do 10 μm (średnica jądra komórki). ----

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej
Opracowanie innowacyjnych technologii i metod pomiarowych, zapewniających ochronę zdrowia populacji oraz zasobów środowiskowych na wszystkich etapach wdrażania energetyki jądrowej w Polsce oraz wytworzenie mechanizmów umożliwiających powstanie w Polsce zaplecza technicznego i naukowego, zdolnego do oceny i kontroli wpływu elektrowni jądrowej, na zdrowie ludzi i środowisko, konkurencyjnego na arenie międzynarodowej. ----

Szkoła z przyszłością

Szkoła z przyszłością
Projekt „Szkoła z przyszłością” ma przyczynić się do opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowego sposobu kształcenia kadr wysokich technologii, które w przyszłości zaspokoją potrzeby energetyki jądrowej. Jest to innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w zakresie nauk ścisłych, prowadzące do tworzenia wysokospecjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki. ----

Centrum Doskonałości MANHAZ

Centrum Doskonałości MANHAZ
Centrum Doskonałości MANHAZ powstało w 2002 roku w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym obszarem działalności Centrum są usługi w zakresie analiz bezpieczeństwa i ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego, różnego rodzaju dóbr i środowiska naturalnego. ----