Menu odnośników dodatkowych

Projekty zakończone

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej
Opracowanie innowacyjnych technologii i metod pomiarowych, zapewniających ochronę zdrowia populacji oraz zasobów środowiskowych na wszystkich etapach wdrażania energetyki jądrowej w Polsce oraz wytworzenie mechanizmów umożliwiających powstanie w Polsce zaplecza technicznego i naukowego, zdolnego do oceny i kontroli wpływu elektrowni jądrowej, na zdrowie ludzi i środowisko, konkurencyjnego na arenie międzynarodowej. ----

Szkoła z przyszłością

Szkoła z przyszłością
Projekt „Szkoła z przyszłością” ma przyczynić się do opracowania, upowszechnienia i wdrożenia nowego sposobu kształcenia kadr wysokich technologii, które w przyszłości zaspokoją potrzeby energetyki jądrowej. Jest to innowacyjny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego głównym celem jest zmodernizowanie oferty kształcenia zawodowego w zakresie nauk ścisłych, prowadzące do tworzenia wysokospecjalistycznych kadr dla polskiej gospodarki. ----

Centrum Doskonałości MANHAZ

Centrum Doskonałości MANHAZ
Centrum Doskonałości MANHAZ powstało w 2002 roku w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym obszarem działalności Centrum są usługi w zakresie analiz bezpieczeństwa i ryzyka awarii instalacji przemysłowych w kontekście ochrony zdrowia ludzkiego, różnego rodzaju dóbr i środowiska naturalnego. ----

Strony