Menu odnośników dodatkowych

Przetargi i zaproszenia

Zaproszenia

Dostawa systemu sterowania PLC

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na Konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję : 36 Mazurska Konferencja FIZYKI----

Świadczenia usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Koferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję: 36 Mazurska Konferencja Fizyki

----

Przetargi

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa matrycy klasycznej wraz z osłonami zabezpieczającymi w transporcie do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa systemu przesuwnika fazy oraz systemu dzielnika mocy do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa wraz z instalacją komory klimatycznej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa oscyloskopu z akcesoriami do siedziby Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku

----

Dostawa kamery ultraszybkiej i wzmacniacza obrazu z akcesoriami do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Uzupełnienie licencji na oprogramowanie Autodesk oraz zakup i instalacja oprogramowania do obróbki addytywnej

----

Usługi odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa dwóch sztuk używanych autobusów w formie leasingu operacyjnego

----

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa i instalacja pomiarowej linii rozruchowej Reaktora MARIA

----

Usługa odbioru odpadów stałych z terenu Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku

----

Dostawa układu próżniowego oraz pomp powietrza do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku - Świerku

----

Dostawa i uruchomienie nadprzewodzących mikrofalowych kriomodułów przyspieszających

----

Usługi badawcze dotyczące przygotowania różnych konfiguracji reaktora HTGR dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Otwock – Świerk

----

Dostawa modulatora magnetronu jednofazowego

----

xxxxx

----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedną infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku. ----

Instalacja monitoringu wraz z niezbedna infrastrukturą wokół ogrodzenia NCBJ

Przedmiotem zamówienia jest instalacja monitoringu CCTV wraz z niezbędną infrastrukturą wokół ogrodzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku -Świerku. ----