Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenia archiwalne

Zaproszenia

Dostawa scyntylatora

----

Dostawa materiałów na drzwi osłonowe do laboratorium fast X

----

Dostawa dwóch fotopowielaczy timingowych

----

Ekspertyza prawna propozycji zmian usprawniających proces inwestycyjny reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce, w obowiązujących aktach prawnych

Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju----

Dostawa komory jonizacyjnej typu Farmer

----

Dostawa elektrycznego wózka widłowego

----

Zapytanie ofertowe na dostawę miernika próżni odpornego radiacyjnie wraz z wyposażeniem

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum informatyczno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ----

Zapytanie ofertowe na dostawę mat grzejnych i kontrolera mat grzejnych

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Utworzenie centrum innowacyjno-wdrożeniowego przemysłowych technik radiacyjnych CentriX” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w----

Strony