Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenia archiwalne

Zaproszenia

Przygotowanie ankiety na cele przeprowadzenia badań opinii społecznej w zakresie technologii HTR oraz opracowanie raportu z wyników ankiety

Zadanie realizowane w ramach projektu GEMINI Plus Nr 755478 współfinansowanego przez Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego----

Przygotowanie strategii przeprowadzenia badań opinii społecznej w odniesieniu do wdrażania technologii HTR w Polsce

Zadanie realizowane w ramach projektu Gospostrateg-HTR Nr 1/385872/22/NCBR/2019 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju----

Dostawa systemu sterowania PLC

----

Naprawa, konserwacja i modernizacja elementów urządzeń do diagnostyki promieniowania gamma zainstalowanych na tokamaku JET

----

UWAGA!ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Sukcesywna dostawa artykułów czystościowych i higienicznych do siedziby Zamawiającego w 2020 roku

----

Dostawa kabli wraz z akcesoriami kablowymi

----

Dostawa kamer zwykłych do obrazowania w świetle widzialnym do siedziby NCBJ

----

Dostawa czujników temperatury do NCBJ

----

Dostawa elementów elektroniki pomiarowej

----

Strony