Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenia archiwalne

Zaproszenia

Dostawa złączy elektrycznych ITT Cannon do siedziby NCBJ

----

Wykonanie badań diagnostyki okresowej bloku osłonowego oraz betonowej obudowy w Reaktorze Maria

----

Remont układu kontroli podciśnień w komorach izotopowych Reaktora MARIA

----

Dostawa zapory sieciowej oraz systemu zbierania, przechowywania i analizy logów

----

Dostawa generatora 40GHz

----

Wykonanie 3 szt. regulowanego zasilacza wysokiego napięcia zintegrowanego z dzielnikiem napięć na podłożu ceramicznym

----

Dostawa cyrkulatora z obciążeniem wodnym

----

Rozbudowa systemu telefonii stacjonarnej DGT MCS/IPnova

----

Dostawa UPS-ów i szafy Rack wraz z instalacją

----

Dostawa artykułów czystościowych i higienicznych

----

Strony