Menu odnośników dodatkowych

Zaproszenia archiwalne

Zaproszenia

Dostawa interaktywnego monitora oraz mobilnego statywu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

----

Dostawa monitora przemysłowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

----

Dostawa licencji na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL Full Packaged Product (FPP) – 50 szt.

----

Dostawa licencji na system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional- uwaga: postępowanie unieważnione

----

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Badań Jądrowych za 2017 r.

----

wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku R2E

----

Przeprowadzenie szkolenia okresowego z zakresu bhp pracowników Narodowego Centrum Badań Jądrowych

----

Świadczenie usług hotelowych i restauracyjnych oraz wynajmu sal konferencyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na konferencję HTR2018

----

Remont izolacji i ocieplenia zbiorników PZK i remont przepompowni ścieków w Narodowym Centrum Badań Jądrowych

----

Dostawa sprzętu komputerowego do Narodowego Centrum Badań Jądrowych /zmiana i przesunięty termin składania ofert/

----

Strony