Dostawa elementów elektrycznych i elektronicznych układu stabilizacji cieplnej dla laboratorium fast X (Część I Elektryczna)