Dostawa materiałów na drzwi osłonowe do laboratorium fast X (materiały konstrukcyjne i elementy elektryczne)