RadFarm - etapy minionej rekrutacji uzupełniającej (letniej) 2019