RadFarm - etapy minionej rekrutacji uzupełniającej (zimowej) 2019