Laboratorium Badań Materiałowych (LBM)

Adres

05-400 Otwock, Świerk
tel./fax +48 22 27 31 061
e-mail lbm@ncbj.gov.pl

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Łukasz Kurpaska, prof. NCBJ
e-mail: lukasz.kurpaska@ncbj.gov.pl

Informacje podstawowe

Laboratorium Badań Materiałowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych zlokalizowane jest na terenie Ośrodka Badawczego w Świerku, położonego w odległości około 5 km na północny wschód od Otwocka oraz w odległości około 30 km na południowy wschód od Warszawy.

Laboratorium Badań Materiałowych prowadzi prace naukowo-badawcze, reatestacyjne i diagnostyczne materiałów  konstrukcyjnych i ich połączeń spawanych,  w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, stosując metody niszczące i nieniszczące. Badaniom poddawane są materiały nie napromienione oraz w stanie napromienionym.

W strukturze LBM mieści się laboratorium badania materiałów aktywnych składające się z  zespołu 12. komór ołowianych o osłonności 100Ci (3,7×1012 Bq), wyposażonych w odpowiednie instalacje technologiczne i połączonych ze sobą tunelem transportowym. Komory wyposażone są w aparaturę do badań własności napromienionych materiałów konstrukcyjnych.

W ramach Centrum Diagnostyczno – Materiałowego,  powołanego w 2003r. w ośrodku Świerk, Laboratorium Badań Materiałowych działa w krajowym systemie postępowania z materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi będącymi przedmiotem nielegalnego obrotu, z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury do badań metodą spektrometrii gamma.

Laboratorium prowadzi współpracę międzynarodową z Francją i Rosją.

Laboratorium corocznie organizuje ogólnokrajowe seminarium nt. „Badania  materiałowe na potrzeby elektrowni i przemysłu energetycznego”.