Zakład Technik Reaktorowych (EJ3)

Adres

Świerk, budynek R2A 
tel/fax +48 22 27 31 091
e-mail EJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik zakładu

Struktura organizacyjna Zakładu - działy i kierownicy

 • Dział Technologii Napromieniania – inż.  Łukasz Murawski
 • Dział Konstrukcyjno-Technologiczny – mgr inż. Marcin Januchta
 • Dział Sond i Pętli Reaktorowych – mgr inż. Grzegorz Wojtania
 • Warsztat Mechaniczny – p.o. mgr inż Marcin Januchta

Przedmiot badań

Do zadań Zakładu należy wspieranie eksploatacji reaktora MARIA w zakresie:

 • opracowywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technicznej urządzeń i układów technologicznych reaktora w ramach prac modernizacyjnych lub remontowych,
 • projektowania nowych urządzeń i układów technologicznych dla celów produkcyjnych lub eksperymentalnych,
 • opracowywanie technologii napromieniania materiałów w reaktorze Maria w tym m.in. produkcji radioizotopów, próbek biologicznych oraz materiałowych,
 • obsługa procesu przygotowania materiałów do napromieniania w reaktorze Maria oraz ekspedycji napromienionych produktów do klienta,
 • opracowywanie i eksploatacja eksperymentalnych urządzeń reaktorowych,
 • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z eksploatacją reaktora,
 • wykonawstwa warsztatowego urządzeń i układów technologicznych w oparciu o dokumentację własną lub innych upoważnionych jednostek projektowych,
 • prowadzenie gospodarki wypalonym paliwem reaktora,
 • remontów urządzeń i układów technologicznych reaktora,
 • opracowywania warunków technicznych na zamawiane materiały i urządzenia,
 • prowadzenia magazynu technicznego zakładu,
 • prowadzenia archiwum zakładowego.

Zakład działa w oparciu o Program Zapewnienia Jakości dla Obiektu Reaktora MARIA (PZJ-MARIA).