Zakład Technik Reaktorowych (EJ3)

Adres

Świerk, budynek R2A 
tel/fax +48 22 27 31 091
e-mail EJ3@ncbj.gov.pl

Kierownik zakładu

Struktura organizacyjna Zakładu - działy i kierownicy

Przedmiot badań

Do zadań Zakładu należy wspieranie eksploatacji reaktora MARIA w zakresie:

  • opracowywania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technicznej urządzeń i układów technologicznych reaktora w ramach prac modernizacyjnych lub remontowych,
  • projektowania nowych urządzeń i układów technologicznych dla celów produkcyjnych lub eksperymentalnych,
  • opracowywanie i eksploatacja eksperymentalnych urządzeń reaktorowych,
  • prowadzenie prac badawczych i badawczo-rozwojowych związanych z eksploatacją reaktora,
  • wykonawstwa warsztatowego urządzeń i układów technologicznych w oparciu o dokumentację własną lub innych upoważnionych jednostek projektowych,
  • prowadzenie gospodarki wypalonym paliwem reaktora,
  • remontów urządzeń i układów technologicznych reaktora,
  • opracowywania warunków technicznych na zamawiane materiały i urządzenia,
  • prowadzenia magazynu technicznego zakładu,
  • prowadzenia archiwum zakładowego.

Zakład działa w oparciu o Program Zapewnienia Jakości dla Obiektu Reaktora MARIA (PZJ-MARIA-15).