Zakład Metrologii Radiologicznej I Fizyki Biomedycznej (H2)

Zakres działań zakładu obejmuje:

  • rozwój metod dozymetrii na potrzeby terapii hadronowej ze szczególnym uwzględnieniem terapii borowo-neutronowej,
  • rozwój metod pomiaru oraz detektorów na potrzeby bezpieczeństwa radiacyjnego i ochrony środowiska naturalnego,
  • modelowanie transportu promieniowania z wykorzystaniem kodów Monte Carlo,
  • analizy spektrometryczne promieniotwórczości naturalnej,
  • spektrometria próbek napromienianych w reaktorze MARIA,
  • badania fizyki oddziaływań promieniowania jonizującego z materią,
  • rozwój nanodozymetrii,
  • opracowanie infrastruktury pozwalającej na badania biomedyczne z wykorzystaniem neutronów epitermicznych oraz systemu planowania tychże badań.