Menu odnośników dodatkowych

Archiwum seminariów

Poszukiwania Nowej Fizyki w najpiękniejszym eksperymencie przy LHC - LHCb

WKB, Padé summation, quasinormal modes and (almost) all that

Jakie technologie wytwarzania mogą zdominować polską energetykę w najbliższych latach?

Phenomenology of Lorentz-breaking Gravity

2019 Nobel prize in Physics: Cosmology

Recent developments in large-N beta functions

Krótkie wprowadzenie do obliczeń numerycznych metodą Dynamiki Molekularnej oraz omówienie kilku rezultatów symulacji przeprowadzonych tą techniką

Nuclear Non-Proliferation, why it is so important and what I have learnt at the NEREC Summer School

Large dust grains at high redshifts: gray extinction at cosmological distances or dark energy?

Kody transportu promieniowania oparte na metodzie Monte Carlo w fizyce medycznej i zastosowaniach biomedycznych

Strony