Seminarium Zakładu Astrofizyki

"EUSO, POLAR i tło neutronów - badania promieniowania kosmicznego w Pracowni Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki NCBJ w Łodzi" i "Fale grawitacyjne"

Na najbliższym seminarium Pracownia Fizyki Promieniowania Kosmicznego Zakładu Astrofizyki NCBJ zaprezentuje prowadzone badania promieniowania kosmicznego przez zespół zajmujący projektami EUSO, POLAR i badaniem neutronów. Referat wygłosi dr Jacek Szabelski, Kierownik Pracowni.

Challenges of the ground-based detection of the global Epoch of Reionisation

The redshifted 21cm line of neutral hydrogen (HI), which can potentially be observed at low radio frequencies (~ 50-200 MHz), is a powerful probe of the physical conditions of the inter-galactic medium during Cosmic Dawn and the Epoch of Reionisation (EoR). The sky-averaged HI signal (global EoR) is expected to be extremely weak (of the order of 100 mK) in comparison to the foregrounds of up to 10000 K at the lowest frequencies. Moreover, the tiny signature of the EoR has to be identified amongst instrumental, ionospheric and other effects. 

Metody poszukiwania przejść optycznych związanych z kandydatami na fale grawitacyjne w danych detektorów Advanced LIGO i Advanced Virgo

W swoim referacie chciałbym opowiedzieć o metodach poszukiwania przejść optycznych związanych z kandydatami na fale grawitacyjne (GW) w danych z detektorów Advanced LIGO i Advanced Virgo.

Detektory fal grawitacyjnych Advanced LIGO rozpoczęły pierwszy science run w 2015 roku (planowany koniec stycznia 2016). Detektor Advanced Virgo ma rozpocząć działanie w 2016 roku. Pod koniec obecnej dekady detektory powinny osiągnąć wystarczającą czułość, aby wykonać pierwsze detekcje fal grawitacyjnych (około 2018 lub później - arXiv:1304.0670).

Ultrajasne źródła rentgenowskie

Przez wiele lat uważano, że bezwzględnym limitem na akrecję materii jest tak zwana jasność Eddingtona. Ultrajasne źródła rentgenowskie zdają się mieć jasności przekraczające ten teoretyczny limit. Czy są one rzeczywiście bardzo jasnym ogonem układów rentgenowskich, których akrecja w jakiś sposób omija limit Eddintona, czy też zawierają hipotetyczne średniomasywne czarne dziury dla których ten limit nie musi być łamany?  Nowe badania dają nam dużo informacji na temat tego zagadnienia.


Serdecznie zapraszam,
Agnieszka Majczyna
 

Strony