Energetyka rozproszona w przemyśle

Data: 
pt., 2021-07-09 10:00 do 12:30
Miejsce: 
Online - platforma Webex
Streszczenie: 
 
 
Szanowni Państwo
 
W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Seminarium 15. „Energetyka rozproszona w przemyśle”, które odbędzie się 9 lipca 2021 r. w godzinach 10:00–12:30. Z uwagi na sytuację pandemiczną wydarzenie zostanie zorganizowane w formule zdalnej z wykorzystaniem platformy do komunikacji Webex.
 

Informacje organizacyjne

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Prosimy o wcześniejszą rejestrację za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://app.evenea.pl/event/seminarium15/
Do wszystkich osób, które zgłoszą swój udział, wysłany zostanie link i hasło umożliwiające udział w wirtualnej części wydarzenia. Zarejestrowani uczestnicy będą mogli m.in. zgłaszać swoje pytania do prelegentów, włączając się tym samym w dyskusję.
 

Więcej o wydarzeniu

Dostęp gospodarki, zarówno przemysłu energochłonnego, jak i sektora MŚP, do źródeł taniej i czystej energii ma nie tylko wpływ na konkurencyjność i możliwości rozwoju polskich przedsiębiorstw, ale wręcz warunkuje ich utrzymanie na rynku. Tymczasem, głównie z powodu wysokiej emisyjności polskiej energetyki, koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce rosną szybciej niż w innych krajach UE.
Szansę na obniżenie kosztów energii daje przyłączanie do zakładowych sieci elektroenergetycznych źródeł rozproszonych, w tym zwłaszcza OZE. Obiecującym kierunkiem wydaje się być zwłaszcza dążenie do tworzenia zamkniętych i samobilansujących się w możliwie wysokim stopniu systemów energetycznych, opartych na autokonsumpcji energii, lokalnym bilansowaniu i zmniejszaniu zapotrzebowania na moc szczytową. Istotną rolę może odegrać także współpraca w ramach klastrów energii.
 
To piętnaste wydarzenie z cyklu seminariów i warsztatów realizowanych w ramach projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Organizatorami są członkowie konsorcjum realizującego projekt KlastER: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (lider konsorcjum) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in.: wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. Rozmowy podczas seminarium mają dać impuls do dyskusji nad koncepcjami, metodami działania i wizjami rozwoju energetyki rozproszonej dla biznesu.
 
 
 
 
Z wyrazami szacunku,
Organizatorzy